Προσφορά προς Φυσικά πρόσωπα – Ιδιώτες

 

Στους νέους πελάτες που θα μας εμπιστευθούν παρέχεται έκπτωση 20% στις αναγραφόμενες τιμές του συλλόγου μας.

 

Καλέστε για περισσότερες λεπτομέρειες


Προσφορά προς Φυσικά πρόσωπα – Επαγγελματίες και Νομικά Πρόσωπα

 

Στους νέους πελάτες που θα μας εμπιστευθούν την επιχείρηση τους δώρο η διαδικασία της έναρξης στην εφορία αξίας 60,00€.

Σε ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις που θα μας εμπιστευθούν δώρο ο πρώτος μήνας λογιστικής παρακολούθησης των βιβλίων

 

Καλέστε για περισσότερες λεπτομέρειες