• Λογιστικά - Φορολογικά
  Λογιστικά - Φορολογικά
 • Επιδόματα - Αιτήσεις - Πιστοποιητικά
  Επιδόματα - Αιτήσεις - Πιστοποιητικά
 • Επενδυτικά Προγράμματα
  Επενδυτικά Προγράμματα
 • e-Υπηρεσίες
  e-Υπηρεσίες

ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΔΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λογιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική

 

Είμαστε συνεργάτες της εκάστοτε επιχείρησης, όπως και του εκάστοτε πελάτη – μη επιχειρηματία που αποφασίζει να μας εμπιστευτεί τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Αξιοπιστία, Αμεσότητα, Εχεμύθεια

Αξιοπιστία, Αμεσότητα, Εχεμύθεια


Τα λογιστικά γραφεία ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΓΟΡΙΔΗΣ μετά από μια συνεχή επιτυχημένη πορεία, με στελέχη πολυετούς εμπειρίας, στην επίλυση των προβλημάτων σε λογιστικό – φορολογικό επίπεδο, τόσο των νομικών όσο και των φυσικών προσώπων, δραστηριοποιείται με δύο λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία

στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική.

Γνώσεις, Λύσεις, Επαγγελματισμός

Αξιοπιστία, Αμεσότητα, Εχεμύθεια

Οι υπηρεσίες μας
υπογράμμιση

Λογιστικά Φορολογικά

Λογιστικά Φορολογικά

περισσότερα →


Εργατικά - Ασφαλιστικά

εργατικά-ασφαλιστικά

περισσότερα →


Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

περισσότερα →


Μηχανοργάνωση

 Μηχανοργάνωση

περισσότερα →


Επιδόματα - Αιτήσεις

Επιδόματα - Αιτήσεις

περισσότερα →


Επενδυτικά Προγράμματα

Επενδυτικά Προγράμματα

περισσότερα →


e-Υπηρεσίες

e-Υπηρεσίες

περισσότερα →Οραματιζόμαστε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών με
ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.


Back to top