ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

Β1-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

Β2-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΝΑΡΞΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ.

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μ1 Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

M2 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

M3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

M4 Δήλωση διακοπής εργασιών

Μ6 Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

M7 Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου

M8 Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

M10 Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

ΕΝΤΥΠΑ ΦΠΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ 2012

Φ2-ΦΠΑ Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Φ4-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Φ5-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ε1 2012

E2 2012

E3 2012

E5 2012

Α9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ Ο.Α.Ε.Δ.-Σ.Ε.Π.Ε

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΑΕΔ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕΠΕ

ΕΝΤΥΠΑ O.A.E.E

ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΠ

Υ.Δ.-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.105-ΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.105-Ο.Α.Ε.Ε

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ