Το τμήμα λογιστηρίου είναι οργανωμένο για την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών του. Για την επίτευξη αυτού, το γραφείο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα λογισμικά προγράμματα λογιστικής, τα οποία συμβάλουν στην ταχύτερη και ορθότερη διαχείριση των οικονομικών πληροφοριών των πελατών μας.

Παράλληλα, κάνουμε χρήση των κρατικών ιστοσελίδων για την υποβολή του Φ.Π.Α, της μισθοδοσίας και των φορολογικών δηλώσεων, συντομεύοντας το χρόνο εξυπηρέτησης σας.