Το λογιστικό μας γραφείο δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Λογιστική, Φορολογική και Μηχανογραφική υποστήριξη επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων, στην παροχή συμβουλών σε Λογιστικά, φορολογικά και εργατικά θέματα – επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ, καθώς και στην έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και επαγγελματικότητα: