• Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.
  • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. κ.λπ.
  • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Ι.Κ.Α. (Α.Π.Δ.) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)